Tunel aerodynamiczny Leźnica 2019

Image
Członkowie V Oddziału ZPS Wrocław zainteresowani treningiem w tunelu aerodynamicznym dnia 09-08-2019r

W dniu 09-08-2019 członkowie naszego Oddziału mają okazję skorzystać z treningu w tunelu aerodynamicznym dzięki staraniom Zarządu Głównego ZPS , który wynegocjował mozliwość treningu dla członków ZPS po bardzo korzystnych cenach.
Wszyscy zainteresowani wyjazdem proszę o zapisanie się do dnia 15-07-2019 u Prezesa Ryszarda Olszowego, jest to warunek konieczny ponieważ zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi musimy wcześniej zgłosić imiennie uczestników treningu do Dowódcy jednostki w Leźnicy.

Koszty dojazdu i treningu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Więcej

Plan na 2019rok V Oddziału ZPS Wrocław

Image


PLAN GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ ORGANIZACYJNYCH
ZARZĄDU V ODDZIAŁU ZPS WE WROCŁAWIU NA 2019 ROK
Image

Plan zamierzeń Oddziału V ZPS Wrocław na 2019r.
patrz tutaj >>>>>

Więcej

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Image
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze V Oddziału ZPS odbędzie się w dniu 17 marca 2019 roku. /niedziela/ od godz. 11.00.

Zarząd V Oddziału ZPS zaprasza członków oddziału do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym V Oddziału ZPS, które odbędzie się w dniu 17 marca 2019 roku. /niedziela/ od godz. 11.00.
W przypadku braku kworum, drugi termin rozpoczęcia zebrania od godz. 11.30.
Miejsce zebrania: „Orle Gniazdo” Wrocław ul. Przybyły 1.
Dojazd autobusem nr 406 z ulicy Dworcowej.

PLAN ZEBRANIA
1. Otwarcie zebrania i przywitanie zebranych – Prezes V Oddziału.
2. Wybór przewodniczącego zebrania;
- głosowanie o przyjęcie planu zebrania ( jawne ).
- wybór protokolantów ( 2 osoby ).
- wybór Komisji Wniosków i Uchwał ( 2 osoby ).
- wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby ).
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności oddziału za okres 2015 – 2019 r.– kol. Ryszard Olszowy.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – kol. Jan Staniucha.
5. Dyskusja ( wg. kolejności zgłoszeń ).
6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu.
Przerwa.
7. Wybór nowego zarządu ( 5 osoby ).
8. Wybór Komisji Rewizyjnej ( 3 osoby ).
9. Wybór delegatów na VIII Zjazd ZPS ( 3 osoby ).
10. Dyskusja, wolne wnioski i propozycje uchwał.
11. Przyjęcie przez Walne Zebranie uchwał i wniosków / głosowanie jawne /.

UWAGA! Do informacji o zebraniu dołączamy informacją o możliwości wsparcia Zarządu Głównego ZPS i naszego oddziału, środkami finansowymi w ramach 1% podatku OPP, oraz darowizną na działalność statutową.

Zarząd V Oddziału ZPS

Zyczenia Świąteczne i Noworoczne

Image
Pogodnych i radosnych Świąt i pomyślności w Nowym Roku

Mija kolejny rok i nastał czas świąteczny, czas planów, obietnic i postanowień .

Z tej okazji Zarząd V Oddziału ZPS Wrocław przesyła wszystkim Członkom i sympatykom najlepsze życzenia Świąteczne.
Zyczymy wam pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Spełnienia marzeń i wiele radości w Nowym Roku 2019.
Galeria Więcej

Jesienne spotkanie V Oddziału ZPS Wrocław 2018

Image
Jesienne spotkanie członków V Oddziału ZPS Wrocław 23-09-2018

Spotkanie przy ognisku i grilu, 23 września 2018 „Zagroda Myśliwska” przy Ośrodku Jazdy Konnej Akademii Wojsk Lądowych – Raków.

Tradycyjnie już z okazji Dnia Spadochroniarza członkowie V oddziału ZPS we Wrocławiu spotkali się przy ognisku i grilu na terenie rekreacyjnym „Zagroda Myśliwska” przy Ośrodku Jazdy Konnej Akademii Wojsk Lądowych – Raków. P1130221Pogoda dopisała i humory również. Przy wyśmienitych potrawach przygotowanych przez Jurka Kowalskiego i jego ekipę toczyły się rozmowy i wspomnienia . Szanowni koledzy i koleżanki, mamy satysfakcję ze przez tak długi okres działalności związku, prawie 30 lat, utrzymuje się koleżeństwo i przyjaźń pomiędzy spadochroniarzami .
Galeria Więcej

Spotkanie Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej

Image
Spotkanie Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej Commando w Bolesławcu 03-09-2016

Na corocznym spotkaniu z okazji utworzenia 62 Kompani Specjalnej Commando spotkali się byli żołnierze i sympatycy aby uczcić rocznicę powołania tej elitarnej jednostki.


Galeria Więcej

Medal Edwarda Ligockiego w Alei Gwiazd Sportu

Image
Replika medalu Edwarda Ligockiego ze Spadochronowych Mistrzostw Świata w Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie

W czasie XVII edycji Festiwalu Gwiazd Sportu – 16-18.08.2018 roku oraz w czasie Festynu Komandosa odbyła się ceremonia osłonięcia odsłonięcia repliki medalu Mistrzostw Świata Edwarda Ligockiego w Alei Gwiazd Sportu.


Więcej

Sływ pontonowy Bardo i piknik w Dusznikach

Image
Sływ pontonowy Bardo i piknik w Dusznikach 2018

Zarząd V oddziału, zorganizował w dniach 09 – 10 czerwca spływ pontonowy tzw. Przełomem Bardzkim , który następnie był kontynuowany spotkaniem integracyjnym w Dusznikach Zdroju z noclegiem w pensjonacie „Siódme Niebo”. Piękne miejsce w naszych górach na spacery i relaks psychiczny, aktywny wypoczynek. Dobra zabawa w miłej atmosferze. Do tego wszystkiego dopisała pogoda. Czego chcieć więcej. Niech żałują Ci którzy tu nie byli.

Galeria Więcej

Plan na 2018r ZPS Wrocław

Informacja dla członków ZPS Wrocław

SZANOWNI CZŁONKOWIE V ODDZIAŁU ZPS WE WROCŁAWIU !!!
Plan zamierzeń naszego oddziału na 2018 rok i lata następne może być zrealizowany tylko w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych, które głównie uzyskujemy z zapłaconych składek członkowskich (od 2012 roku - 60 zł za rok)!!! oraz dobrowolnych, nieopodatkowanych darowizn na działalność statutową V Oddziału we Wrocławiu. Wpłaty składki członkowskiej można dokonać na naszych spotkaniach integracyjnych, u skarbnika kol. Jana Nowińskiego. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz przybyć na nasze zebrania to jest możliwość tej wpłaty za pomocą przekazu pocztowego lub bankowego na konto V oddziału: Nr 74 9584 1092 2010 1000 1166 0001 z dopiskiem "składka członkowska za lata ….".
Jeżeli posługujesz się komputerem to informację o działalności oddziału znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.zpswroclaw.pl , natomiast na stronie: www.zpspolska.pl znajdziesz informacje o działalności całego związku oraz wszystkie wydania kwartalnika Zarządu Głównego ZPS "SPADOCHRONIARZ".
Do członków którzy nie posługują się komputerem, informacje o spotkaniach zostaną przesłane listem.

PLAN ZAMIERZEŃ V ODDZIAŁU ZPS W 2018 r.
1. Spływ pontonowy tzw. Przełomem Bardzkim, połączony z obiado - kolacją i noclegiem ze śniadaniem w hotelu "SIÓDME NIEBO" Duszniki ul. Graniczna 4
- Miejsce: Bardo/Duszniki
- Termin: 09 - 10.06.2018 r. (Przyjazd do Barda do godz. 11.00)
- Opłaty: Koszty spływu pontonowego plus obiado kolację pokrywa Zarząd V oddziału.
Koszty noclegu ze śniadaniem (75 zł.) pokrywają uczestnicy spotkania.
Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 31 marca, u kol. Jana Nowińskiego tel. 887 212 363

2. Tradycyjne spotkanie spadochroniarzy na lądowisku Raków z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. - Miejsce: Ośrodek rekreacyjny "Chata Myśliwska" przy ośrodku jazdy konnej AWL.
- Termin: 22.09.2018 r. od godz. 14.00

3. Szkolenie e tunelu aerodynamicznym. - Miejsce: Leźnica Wielka
- Termin:październik/listopad 2018 r.
- Opłaty: Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz koszt wylatanego czasu w tunelu po cenie bardzo promocyjnej.
Uwaga! Zapisy chętnych do dnia 23.09.2018 r. u kol. Ryszarda Olszowego tel. 666 05 65 75

3. Spotkanie noworoczne - Termin: 15 grudzień 2018 r.
- Miejsce: Kasyno Akademii Wojsk Lądowych
- Zapisy chętnych na spotkanie do 23.09.2018 r.

Zarząd V Oddziału ZPS

Więcej

Aktualności- 1% podatku na ZPS w 2018r

Image

Apel Prezesa ZPS do członków ZPS


Dlaczego to takie ważne?
Apel Prezesa do członków ZPS

SZANOWNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY!!!
ZPS realizuje wiele pożytecznych zadań na rzecz naszego spadochroniarskiego środowiska. Dotyczy to głównie pielęgnowania tradycji spadochroniarskich, integracji środowiska, promowania służby w naszych jednostkach oraz przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-obronnym.
Skala i forma tej działalności w zdecydowanej mierze jest uzależniona od posiadanych środków finansowych. Środki te pozyskujemy od naszych członków, ale też ze wsparcia Instytucji oraz od sponsorów. Dlatego zwracam się do Koleżanek i Kolegów z gorącym apelem o „bez kosztowe” wspieranie naszej działalności. Ta „bez kosztowa” forma wsparcia to odpisanie od podatku 1% z przeznaczeniem na nasz Związek.
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym możesz osobiście zdecydować, na jaki cel przeznaczyć część swojego podatku. Nie musisz oddać go w całości Urzędowi Skarbowemu. Możesz to przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jaką jest nasz ZPS. Dlatego wszyscy, którym zależy na dobrym funkcjonowaniu naszego Związku, powinni wykonać ten gest.
Wielu z nas tak prostą, a co najważniejsze, „bez kosztową” formę wspierania naszej działalności bagatelizuje. Jest też wiele informacji o tym, że zadeklarowane 1% podatku nie przechodzi na konto Związku. A wynika to z błędnie wypełnionego dokumentu rozliczającego podatek. Nie wystarczy podanie KRS (poz. „O” rubryka 301). Koniecznym jest wypełnienie wszystkich rubryk w pozycjach „O” i „P” (301–305) wg poniższego wzoru:
UWAGA. Bardzo ważnym jest wpisać, na który Oddział przeznaczasz podatek oraz zaznaczenie krzyżykiem kwadrat w rubryce „wyrażam zgodę”, aby Urząd Skarbowy przekazał informację, kto wpłaca podatek. Dzięki naszemu zaangażowaniu, skala i zakres naszej działalności może być jeszcze większa i tym bardziej użyteczna. Przez to staniemy się bardziej „atrakcyjni”. A to z kolei może przekładać się na większą otwartość Instytucji, przedsiębiorstw oraz samorządów na wspieranie naszych działań. Również dlatego warto zrobić ten pierwszy krok. Postaraj się też przekonać Twoich najbliższych, przyjaciół oraz znajomych spoza naszego Związku, że nas warto wspierać.

Apel Prezesa do członków ZPS, wzór wypełnienia rubryki PIT 1% kliknij ikonę więcej

Więcej

Tunel aerodynamiczny Leźnica 2016

Image
Członkowie V Oddziału ZPS Wrocław na skokach w tunelu aerodynamicznym listopadzie 2016r

W listopadzie 2016 grupa członków naszego Oddziału miała okazję zasmakować przyjemności treningu w tunelu aerodynamicznym dzięki staraniom Zarządu Głównego ZPS , który wynegocjował mozliwość treningu dla członków ZPS po bardzo korzystnych cenach. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i zadeklarowali kolejne wizyty w Leźnicy Wielkiej.

Zdjęcia zobacz tutaj.

Więcej

Jesienne spotkanie V Oddziału ZPS Wrocław 2016

Image
Jesienne spotkanie członków V Oddziału ZPS Wrocław 24-09-2016

Spotkanie integracyjne V Oddziału ZPS sobota 24 września 2016 godz. 14 przy ognisku na Ośrodku Jazdy Konnej Raków

Serdecznie zapraszamy członków V Oddziału ZPS wraz z osobą towarzyszącą.
Więcej

Wycieczka Szklarska Poręba 2016

Image
Członkowie V Oddziału ZPS Wrocław na wycieczce do Szklarskiej Poręby czerwiec 2016

Realizując plan zamierzeń V Oddziału ZPS we Wrocławiu na 2016 rok, Zarząd Oddziału zorganizował dla swoich członków w dniach 4 - 5 czerwca wycieczkę do Szklarskiej Poręby. Na miejscu uczestników powitała piękna słoneczna pogoda co dawało nadzieję na piękne widoki Karkonoskiego Parku Narodowego. Po zakwaterowaniu w Ośrodku Szkoleniowym "Wysoki Kamień" udostępnionym nam przez Wyższą Szkołę Oficerska Wojsk Lądowych w ramach wieloletniego porozumienia o współpracy wyruszyliśmy w kierunku wyciągu na Szrenicę. Już podczas wjazdu krzesełkowym wyciągiem doznawaliśmy przyjemności obcowania z piękną przyrodą i oddychania czystym górskim powietrzem. Po dotarciu na szczyt i krótkim pobycie w schronisku grupa podzieliła się według możliwości fizycznych. Młodsi powędrowali w kierunku Łabskiego Szczytu by podziwiać Śnieżne Kotły a następnie zejść szlakiem turystycznym a nieco starsi spadochroniarze powędrowali tu i tam wokół schroniska i do powrotu wykorzystali wygodny środek transportu. Po tak spędzonym na górskich wędrówkach dniu ok. godz. 18.00 dotarliśmy do miejsca zakwaterowanie gdzie czekał Jurek Kowalski /członek zarządu oddziału/ z przygotowanym przez siebie wyśmienitym posiłkiem. Obiado-kolacja przeciągnęła się do późnych godzin nocnych wypełnionych Polaków rozmowami. O godz. 9.00 śniadanie i następnie wymarsz w kierunku wodospadu Kamieńczyka. I tak, zmęczeni ale szczęśliwi pakowaliśmy rzeczy do swoich pojazdów by o godz. 15 wyruszyć w drogę do domów. Podsumowując, bardzo udane spotkanie integracyjne ale mogłaby być większa frekwencja. Więcej mobilności drodzy członkowie V Oddziału czas ucieka. Prezes V Oddziału Ryszard Olszowy

Opis i zdjęcia zobacz tutaj.

Więcej

Tunel aerodynamiczny Leźnica 2015

Image
Członkowie V Oddziału ZPS Wrocław na skokach w tunelu aerodynamicznym październik 2015

W październiku 2015 grupa członków naszego Oddziału miała okazję zasmakować przyjemności treningu w tunelu aerodynamicznym dzięki staraniom Zarządu Głównego ZPS , który wynegocjował mozliwość treningu dla członków ZPS po bardzo korzystnych cenach. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i zadeklarowali kolejne wizyty w Leźnicy Wielkiej.

Zdjęcia zobacz tutaj.

Więcej

Jesienne spotkanie V Oddziału ZPS Wrocław

Image
Jesienne spotkanie członków V Oddziału ZPS Wrocław 27-09-2015

W tym roku mija 25 rok działalności V oddziału we Wrocławiu, z tej okazji zarząd zorganizował spotkanie integracyjne połączone z zawodami strzeleckimi w dniu 27 września 2015 roku.
Spotkanie składało się z dwóch części.

Część I. Zawody strzeleckie dla członków oddziału na strzelnicy w Wyższej Szkole Oficerskiej przy ul. Czajkowskiego.
Bardzo cieszy duża frekwencja na strzelnicy. Prowadzący strzelanie Prezes Spółki Komandos-Wrocław Wojciech Broński z pomocą Macieja Antkowiaka i Grzegorza Świerada z Krakowa o godz. 11.00 rozpoczeli przygotowania do sprawnego przeprowadzenia zawodów strzeleckich.
Zgłosiło się 28 zawodników, każdy wykonał po 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych .
Wyniki zawodów:
I miejsce - Mirosław Marcinkiewicz - 96 pkt
II miejsce - Stanisław Sośnicki - 96 pkt
III miejsce - Wojciech Broński- 92 pkt
W dobrych nastrojach wszyscy udali się na drugą część spotkania na ognisko .

Część II. Spotkanie integracyjne – Raków obok Ośrodka Jazdy Konnej.
Około godziny 15 w naszym stałym miejscu spotkań jesiennych przy ognisku zebrała się liczna grupa członków Oddziału aby spotkań znajomych , powspominać minione 25 lat istnienia ZPS.
Uroczystość otworzył prezes Ryszard Olszowy , powitał przybyłych i wręczył nagrody za 3 pierwsze miejsca zwycięzcom Zawodów Strzeleckich o Puchar 25-lecia V Oddziału ZPS Wrocław. Czołowa dziesiątka w strelaniu według zajętych miejsc : Mirosław Marcinkiewicz, Sośnicki Stanisław, Wojciech Broński, Michał Szulmanowicz, Kazimierz Krowicki, Kazimierz Wilk, Zenon Litwin, Wojciech Soleżyński, Jan Matuszewski, Andrzej Gawarecki.
Następnie przy wybornym menu przygotowanym przez naszego v-ce Prezesa Jerzego Kowalskiego i jego pomocników wszyscy bawili się do wieczora. Wspominkom nie było końca.
Zarząd V oddziału serdecznie dziękuje wszystkim którzy przybyli na spotkanie i uczcili 25 lecie Oddziału.

Zdjęcia zobacz tutaj.

Więcej